KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele DP 19.C. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

01/04/21

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

Informace pro žadatele DP 19.C. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

 

26.3.2021

Od 1. dubna 2021 bude prostřednictvím Portálu farmáře SZIF možné podat žádost o dotaci na DP 19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

Formulář bude žadatelům na Portálu farmáře SZIF dostupný od 1. dubna 2021. Ukončení příjmu žádosti o dotaci je 30. dubna 2021. Žádost se podává za každý dotační podprogram zvlášť.

Příslušné Zásady i příručku týkající se podání žádosti o dotaci nalezne žadatel na webových stránkách SZIF v sekci Národní dotace u příslušného dotačního programu ve složce ke stažení. Žadatelům doporučujeme se s příručkou k podání žádosti o dotaci seznámit.

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-19c

Dovolujeme si upozornit, že pro splnění motivačního účinku je v souladu s Agri pokyny nezbytné podat jako první žádost o dotaci na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře a až poté podat žádost o certifikaci.

Informace pro žadatele (PDF, 279 KB)