KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Materiály z jednání Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

15/04/21

Podklady budou též umístěny na webu ČR2030 u VKVB RVUR.

Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

  12. 04. 2021


Materiály z jednání.

Odkaz na shlédnuté video (viz níže) ze série videí na podporu moderního zemědělství předstevené Václavem Hlaváčkem z Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, který prosí o zpětnou vazbu, názor, či podporu a šíření. Rovněž je připojen Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu a mimoprodukční funkce, který představil Jiří Malík. Podklady budou též umístěny na webu ČR2030 u VKVB RVUR.

 

Rámec adaptačních opatření na změnu klimatu pro roky 2021 – 2025 ke stažení
Krajinný plán adapatce ČR na klimatickou změnu a mimoprodukčí funkce krajiny ke stažení
Nové evropské strategie pro biodiverzitu a zemědělství  ke stažení
Odhad potenciálu sekvestrace uhlíku v České republice ke stažení
Koloběh uhlíku se zaměřením na půdu ke stažení
Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 ke stažení
Adaptace na změnu klimatu v ČR – Aktualizace národní adaptační strategie ke stažení

Zdroj: www.mzp.cz a Regionální agrární komora Jihomoravského kraje