KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Státní zemědělský intervenční fond zahájil příjem Jednotné žádosti 2021

09/04/21

Zemědělci mohou od dnešního dne podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2021.

Státní zemědělský intervenční fond zahájil příjem Jednotné žádosti 2021

 

Praha, 8. dubna 2021

Zemědělci mohou od dnešního dne podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2021. Jedná se o univerzální formulář, díky němuž je žádáno na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Jednotnou žádost lze v řádném termínu podat do 17. května (pondělí).

Pokud by žadatelé nestihli JŽ podat v řádném termínu, mají ještě 25 denní lhůtu na takzvané pozdní podání žádosti, které potrvá do 11. června. V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši 1 % za každý pracovní den. Každoročně o finanční podporu pomocí Jednotné žádosti žádá přes 30 tisíc žadatelů, doporučujeme proto její včasné podání.

I v letošním roce jsou pořádány k příjmu Jednotné žádosti webináře. Ministerstvo zemědělství je pro žadatele pořádalo v období od 10. března do 6. dubna. SZIF spolu s Celostátní sítí pro venkov pořádá webináře v období od 7. do 14. dubna. Jednotlivé termíny a informace o způsobu přihlášení najdete na webu Ministerstva zemědělství a SZIF. Prezentace a videonávody jsou k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře. V souborech ke stažení je umístěna také Příručka pro žadatele 2021, kde jsou podrobně uvedeny potřebné informace k úspěšnému podání žádosti.
Nejjednodušším, a také nejpreferovanějším způsobem s ohledem na aktuální pandemickou situaci, je podání přes Portál farmáře (PF). Zde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním průběhu administrace. Od loňského roku jsou zde k dispozici také rozhodnutí pro jednotlivá opatření.

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF. Přístup do portálu je možné získat i na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, pracovníci zde ale budou poskytovat pomoc především telefonicky či e-mailem. Osobně jen po předchozí telefonické domluvě, kdy je nutné s pracovníkem OPŽL domluvit přesný termín a čas návštěvy. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek a Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na PF, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do PF SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF