KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

LDK ČR: Pokud chceme pestřejší a odolnější lesy, potřebujeme výraznější podporu

13/05/21

Z návrhu vyplývá, že ani čtvrtina prostředků nesměřuje do soukromé sféry, tedy mimo jiné i pro konkrétní podporu subjektů v lesnicko-dřevařském sektoru.

LDK ČR: Pokud chceme pestřejší a odolnější lesy, potřebujeme výraznější podporu

 

V Praze dne 11. května 2021 – Tisková zpráva

Lesnicko-dřevařská komora ČR s podporou Agrární komory ČR se ztotožňuje s postoji ostatních profesních svazů v ČR a obecně považuje výši plánovaných finančních prostředků v předloženém návrhu Národního plánu obnovy (NPO) pro soukromou sféru za nedostatečnou. Z návrhu vyplývá, že ani čtvrtina prostředků nesměřuje do soukromé sféry, tedy mimo jiné i pro konkrétní podporu subjektů v lesnicko-dřevařském sektoru. U předloženého návrhu chybí dokument postihující jasnou provázanost čerpání prostředků v rámci NPO a ostatních evropských dotací.

NPO komplexně nepokrývá celou problematiku lesního hospodářství. Investice do lesního hospodářství poskytnuté z NPO by měly tvořit velmi významnou část celého souboru podpory národních aktivit v adaptaci lesů na změnu klimatu. „Materiál skutečně fundovaně popisuje současnou situaci v lesnictví a dobře definuje aktuálně nejpotřebnější opatření v lesním hospodářství, jejichž cílem je podpora rychlejší změny dřevinné skladby lesů na lesy odolnější vůči klimatické změně. Navržené investice proto podporujeme,“ uvedl Jan Václavík, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR. V rámci příslušného opatření na budování lesů odolných klimatické změně je navrženo pouze 8,54 mld. Kč rozložených do 3 let. „Tuto částku považujeme za nedostatečnou, dle odborných odhadů je potřeba podpora sektoru v této oblasti minimálně v částce 12 mld. Kč. Vzhledem ke stavu státního rozpočtu vnímáme NPO jako mimořádnou příležitost k nápravě stavu a k obnově poškozených lesních ekosystémů,“ zdůraznil předseda LDK ČR.

„Obor se nyní potýká s nebývalou krizí v podobě kůrovcové kalamity a výzev souvisejících s klimatickou změnou a Evropskou zelenou dohodou. Je proto potřeba i s ohledem na nutnost dosažení skutečně udržitelného lesního hospodaření, které bude znamenat do budoucna nejen odolnější lesní porosty, ale také spravedlivé rozdělení přidané hodnoty v rámci dodavatelsko-odběratelské vertikály, mobilizovat do oboru maximum možných zdrojů. K tomu je podle nás Národní plán obnovy ideálním nástrojem,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Tato oblast úzce souvisí s nařízením o využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) a uhlíkovou neutralitou. V současné době je kapacita lesního hospodářství v ČR přispívat k snižování emisí CO2 snížena kvůli kůrovcové kalamitě a souvisejícím těžbám. Nepříznivá situace v emisích sektoru LULUCF negativně ovlivňuje schopnost ČR dodržovat stanovené referenční hodnoty v období do roku 2030.