KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

25/05/21

Zájemci, kteří lhůtu promeškali, mají ještě možnost podat žádost do 11. června se sankcí.

Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

 

Praha, 24. května 2021

Řádný termín pro příjem Jednotné žádosti za rok 2021 skončil. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal žádosti od 30 057 žadatelů. Na finanční podporu v rámci Jednotné žádosti je vyčleněna částka ve výši téměř 32 miliard korun. Zájemci, kteří lhůtu promeškali, mají ještě možnost podat žádost do 11. června se sankcí.

V pondělí 17. května skončil řádný termín pro podávání Jednotné žádosti. Případní zájemci mohou ještě žádost opožděně podat se sankcí 1% za každý pracovní den, a to do 11. června. Pro žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství však možnost pozdního podání neplatí.

Podpora v rámci Jednotné žádosti je určena na přímé platby (SAPS, greening, platby pro mladé zemědělce nebo podpora citlivých sektorů), plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, podpora ANC, Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice) a na platby na zvířata (Dobré životní podmínky zvířat).
Předpokládaný harmonogram vydávání rozhodnutí jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2021 je zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz. Sazby jednotlivých dotačních titulů spadajících do Jednotné žádosti budou uveřejněny do konce října 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se zájemci mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.