KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Navýšení alokace pro 19. a 20. výzvu

11/06/21

Rybáři chtějí modernizovat své provozy a posilovat konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 80 milionů téměř o 30 milionů korun.

Navýšení alokace pro 19. a 20. výzvu

 8.6.2021

 Rybáři chtějí modernizovat své provozy a posilovat konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 80 milionů téměř o 30 milionů korun.

Celkem bylo zaregistrováno v 19. a 20 výzvě Operačního programu Rybářství 147 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 80 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za kterých mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si postavit nové sádky. Dále byl velký zájem o modernizaci zpracoven ryb a opatření na podporu posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracoven ryb. Proto ministerstvo zvýšilo podporu na tyto opatření téměř o 30 milionů korun.

 „Při navýšení podpory na inovace, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a investice do zpracování produktů můžeme uspokojit všechny zájemce. U investic do akvakultury bude pořadí projektů k financování určeno podle bodového ohodnocení zaregistrovaných projektů. U uvedeného opatření je spuštěn zásobník projektů. U opatření na posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb mezi sebou projekty nesoutěží a neřadí se do pořadníku. Jelikož bylo zaregistrováno více Žádostí o podporu, než je stanovená alokace na toto opatření, dojde i po navýšení alokace ze strany ŘO OP Rybářství k poměrnému krácení podpory stejnoměrně u všech projektů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.“

V 19. a 20. výzvě OPR mohli rybáři zasílat žádosti na opatření:

Inovace do akvakultury
Investice do akvakultury
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Investice do zpracování produktů
Pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury
Pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

Postup administrace projektů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která jsou zveřejněna na internetových stránkách MZe v záložce „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020/ Priority Unie / příslušná Priorita Unie / příslušné opatření / Pravidla k 19. Výzvě / Pravidla k 20. výzvě. Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) žadatel najde manuály a postupy pro práci a podání přes Portál farmáře.