KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Lednice na Moravě

11/06/21

Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu, z. s.

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Lednice na Moravě

  09. 06. 2021

Na bramborářský seminář konaný dne 22. června 2021 v zasedací místnosti ÚKZÚZ, Nejdek 87, 691 44 Lednice na Moravě v rámci projektu.

Program:

8,30 – 9,00 Prezence
9,00 – 12,00 1. Současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, organizace producentů a další aktivity ČBS, Ing. Josef Králíček, ČBS Havlíčkův Brod
2. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor – Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
3. Výsledky odrůdových zkoušek 2021, problematika SDO – Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno
4. Diskuse

Vstup na seminář zdarma, občerstvení účastníků je zajištěno. Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu, z. s.
Tel.: 569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz www.akcr.cz

Spolufinancováno v rámci projektu reg. č. 20/009/0121e/631/000001.
„Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství