KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

21/07/21

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

 

13.7.2021

Dne 13. 7. 2021 byla podepsána Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (dále jen „Pravidla pro změny strategií“).

Pravidla pro změny strategií bylo potřeba upravit v souvislosti s přechodným obdobím a dočerpáním alokace Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“). Místním akčním skupinám (dále jen „MAS“) může být za splnění podmínek čerpání navýšena stávající alokace o alokaci pro přechodné období. Pravidla pro změny strategií upravují podmínky pro obdržení alokace pro přechodné období. Pravidla pro změny strategií také stanovují sankce v případě, že MAS nebudou čerpat rezervovanou alokaci.

Pravidla pro změny strategií zároveň upravují podmínky pro změny Programových rámců PRV ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „strategie“). Na Pravidla pro změny strategií bude navazovat Manuál pro MAS, jak postupovat při změně strategie při navýšení alokace v rámci přechodného období, který pomůže MAS při přípravě změn strategií.

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže, a to v čistopise i v revizích.

Přílohy:

Pravidla pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (čistopis) (PDF, 558 KB)

Pravidla pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (revize)  (PDF, 566 KB)