KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

01/07/21

Důležité upozornění pro žadatele: Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

 

V Praze dne 30. června 2021

Od 1. 7. 2021 do 2. 8. 2021 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 8.F. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – Dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti lze stáhnout ZDE.

Na základě podání této žádosti o dotaci pro dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti budou žadatelům vydávána zálohová rozhodnutí. Doplatkové rozhodnutí bude poté žadatelům vydáváno po konci sledovaného období a po podání formuláře s doklady a odpovídajících příloh.

Důležité upozornění pro žadatele: Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“. Bez přiložení této přílohy v relevantní podobě a množství není možné adekvátně a objektivně posoudit žádost o dotaci, což může vést k prodloužení administrace dané žádosti a může mít vliv i na termín vydání patřičného zálohového rozhodnutí. Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.