KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

21/07/21

Podrobně je vysvětleno v příručce.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti


V Praze dne 16. července 2021

Dne 12. 7. 2021 byla aktualizována PŘÍRUČKA pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAMY 8.F.c. a 8.F.d. v rámci NÁRODNÍCH DOTACÍ 2021.

Nově je zde pro žadatele informace, kdy k úkonům, které měli funkci automatického rozpočítávání, jsou nově vytvořeny duplicity s funkcí editace částky. Tyto úkony jsou stejné jako s původním označením jen má žadatel nyní možnost volby mezi původním, kdy systém sám rozpočítá částku podle m2 jednotlivých hal (8.F.c.) nebo podle počtu míst (8.F.d.), anebo si zvolí úkon pod novým číslem a sám si částku edituje dle svého uvážení. Blíže pospáno v kapitole v kapitole 4.3 Vyplnění rozšiřujícího menu (8.F.c.) a 4.6 Vyplnění rozšiřujícího menu (8.F.d.).

Dále žadatelé v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů uvidí symbol vykřičníku u dokladů, u kterých byl zjištěn nesoulad mezi zadaným údajem a přiloženou kopií dokladu. Podrobně je vysvětleno v příručce v nové kapitole č. 9 Zobrazení chyb po kontrole.

Příloha: Příručka pro žadatele k aplikaci Číselníky a Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2021 pro DP 8.F. ke stažení