KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)

21/07/21

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)


V Praze dne 15. července 2021

V případě zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji), které napáchaly značné majetkové škody, mohou žadatelé zasažení danou událostí tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

Ze strany Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) bylo vydáno potvrzení tornáda v Jihomoravském kraji a tzv. downburstu v Ústeckém kraji včetně vymezení dotčených lokalit (katastrálních území):

a) pro výskyt tornáda v Jihomoravském kraji:

 • i. Břeclav
 • ii. Kostice
 • iii. Tvrdonice
 • iv. Hrušky
 • v. Týnec na Moravě
 • vi. Moravská Nová Ves
 • vii. Mikulčice
 • viii. Lužice u Hodonína
 • ix. Hodonín
 • x. Ratíškovice

b) pro výskyt silného tzv. downburstu v Ústeckém kraji:

 • i. Stebno u Petrohradu
 • ii. Blatno u Podbořan (obec Blatno)
 • iii. Malměřice (obec Blatno)
 • iv. Bílenec (obec Petrohrad)
 • v. Černčice u Petrohradu (obec Petrohrad)
 • vi. Petrohrad (obec Petrohrad)
 • vii. Krty

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti, nicméně žadatel, kterého se zásah vyšší moci dotkl, musí podat formulář Ohlášení a to včetně uvedení důvodu podání ve vazbě na případné nesplnění podmínky konkrétního opatření a doplnění dotčeného DPB či zvířete.
V případě dalších zásahů vyšší moci z důvodu nadměrných srážek či krupobití v lokalitách, které nejsou výše vyjmenované, je nutné k podanému ohlášení vyšší moci v případě povětrnostních vlivů (vítr, déšť) doplit individuální potvrzení ČHMÚ či v případě zasažení oblasti kroupami je možné využít kromě potvrzení ČHMÚ i potvrzení pojišťovny.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.