KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2021

04/07/21

Metodické vysvětlivky.

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2021


KOMENTÁŘ

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2021 byl proveden k 10. červnu 2021 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 767 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 520 tis. tun méně, tj. o 7,1 %. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 5,48 t/ha je o 0,35 t/ha nižší než loňská definitivní sklizeň (5,83 t/ha).

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 171 tis. tun, což je o 628 tis. tun (o 13,1 %) méně než byla sklizeň 2020. Odhadovaný výnos 5,88 tun z jednoho hektaru je nižší o 0,32 tun proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 083 tis. tun, tj. o 36 tis. tun (o 3,2 %) méně než je loňská skutečnost. Průměrný výnos odhadovaný ve výši 5,02 t/ha je o 0,13 t/ha (o 2,5 %) nižší než loňská skutečnost.

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 20 tis. tun při výnosu 23,31 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 3,13 t/ha činí 1 072 tis. tun, což je snížení proti loňské definitivní sklizni o 173 tis. tun tj. o 13,9 %.

Metodické vysvětlivky

Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 10. 6. 2021

porovnání s výsledky v roce 2020
celkem
kraje – pšenice
ječmen
žito, oves, tritikale
obiloviny, brambory rané, řepka
jahody, třešně, višně
rybíz, angrešt

Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce

Informace ze 2. 7. dne 2021 včetně příloh ke stažení