KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizní – červen 2021

04/07/21

Zemědělci zatím očekávají menší úrodu obilí i řepky

Odhady sklizní – červen 2021

 

Zemědělci zatím očekávají menší úrodu obilí i řepky
02.07.2021 –

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 767 tis. tun a řepky 1 072 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 520 tis. tun nižší (−7,1 %) a řepky se sklidí o 173 tis. tun méně (−13,9 %).

„Sklizeň letos ještě nezačala, kvůli chladnému a deštivému počasí v průběhu jara bude o dva až tři týdny opožděná. Zemědělci jsou ve svých očekáváních zatím spíše opatrní a odhadují meziročně nižší úrodu obilovin i řepky. Jako každý rok ale bude výše sklizně nakonec do značné míry záviset na dalším průběhu počasí,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 767 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 520 tis. tun nižší (−7,1 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,48 t/ha (−6,0 %), tak menší osevní plocha 1 235 tis. ha (−1,2 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 4,3 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra −4,1 %; hektarový výnos −0,1 %).

„V loňském roce zemědělci kvůli deštivému podzimu založili méně porostů ozimých obilovin. Celkově se rozloha ozimů zmenšila o 76 tisíc hektarů. Tento úbytek plochy z velké míry nahradili rozšířením porostů jařin, především pšenice jarní a ovsa. To jsou také jediné obiloviny s očekávaným nárůstem sklizně,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích zůstává i letos pšenice ozimá, která zabírá více než čtvrtinu celkové osevní plochy (28,9 %). Odhadovaná sklizeň 4 171 tis. tun je meziročně o 628 tis. tun nižší (−13,1 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 710 tis. ha (−8,4 %) a také nižší hektarový výnos 5,88 t/ha (−5,2 %).
Pokles výměry ozimé pšenice zemědělci kompenzovali především rozšířením osevní plochy pšenice jarní. Letos je pšenicí jarní oseto 75 tisíc hektarů a osevní plocha je proti loňskému roku více než trojnásobná. To se také odráží na meziročním nárůstu očekávané sklizně ze 103 tis. tun na 369 tis. tun. Na tomto navýšení má podíl také vyšší odhadovaný hektarový výnos 4,91 t/ha (+13,9 %).

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 083 tis. tun, o 3,2 % méně než v loňském roce. Osevní plocha 216 tis. ha je téměř na stejné úrovni jako vloni (−0,7 %) a hektarový výnos 5,02 t/ha je o 2,5 % nižší.
Ječmene ozimého se letos sklidí 612 tis. tun, meziročně o 12,3 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,51 t/ha (−9,5 %) i menší osevní ploše 111 tis. ha (−3,2 %).

Předpokládaná úroda ovsa 208 tis. tun je meziročně o 13,6 % vyšší i přes nižší odhadovaný hektarový výnos 3,61 t/ha (−7,9 %), a to díky výraznému rozšíření osevní plochy na 58 tis. ha (+23,5 %).

Odhadovaná produkce žita 126 tis. tun je meziročně o více než čtvrtinu nižší (−26,9 %) v důsledku meziročního poklesu osevní plochy na 25 tis. ha (−20,0 %) i snížení hektarového výnosu na 5,01 t/ha (−8,6 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 198 tis. tun a je meziročně o 7,2 % nižší. Pokles je způsobený jak nižším hektarovým výnosem 4,84 t/ha (−4,5 %), tak úbytkem osevní plochy na 41 tis. ha (−2,9 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, zabírá 14,0 % z celkové osevní plochy. Plochy oseté řepkou třetím rokem po sobě klesají. Letošní výměra se meziročně snížila o 7,0 % na 342 tis. ha. V důsledku snížení osevní plochy a poklesu očekávaného hektarového výnosu na 3,13 t/ha (−7,4 %) je sklizeň řepky na úrovni 1 072 tis. tun meziročně o 13,9 % nižší. Předpokládaná produkce řepky je také o 15,7 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí jak nižší výměra (−12,1 %), tak nižší odhadovaný hektarový výnos (−4,1 %).

„Úbytek ploch řepky a obilovin uvolnil prostor dalším plodinám. Výrazně se zvětšila například výměra slunečnice, sóji, máku nebo hrachu,“ doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Mák se letos pěstuje na 44 tis. ha (+9,0 %), sója na 20 tis. ha (+39,1 %) a slunečnice na 18 tis. ha (+59,5 %). Meziročně vyšší je také plocha luskovin na zrno, celkem se pěstují na 43 tis. ha (+15,5 %). Plocha osázená bramborami se snížila o 4,4 % na 23 tis. ha a plocha s cukrovkou se naopak rozšířila o 2,6 % na 61 tis. ha. Celková plocha osetá kukuřicí 319 tis. ha je se srovnání s loňskem o 1,9 % vyšší. Plocha s víceletými pícninami se rozšířila o 2,0 % na 224 tis. ha a také plocha určená pro pěstování zeleniny je meziročně vyšší (12 tis. ha; +7,4 ha).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2021. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2021. Zpřesnění odhadů sklizní obilovin a řepky rozšířené o odhad dalších plodin (hrách, mák, vybrané druhy zeleniny a ovoce) zveřejní Český statistický úřad 11. srpna 2021.

_____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 11. 6. 2021
Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2021
Navazující publikace: Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2021
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2021
Soupis ploch osevů – 2021
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2021
Postup zpřesnění: Odhady sklizní – červenec 2021, termín zveřejnění 11. 8. 2021

 

Přílohy:

cskl070221.docx

Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ (soubor mp3)
Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ (soubor mp3)
Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ (soubor mp3)