KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2021

04/07/21

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ.

Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2021

 

Komentář

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2021 činí 3 530 tis. ha, tj. o 6 tis. ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 477 tis. ha, což je snížení o 9 tis. hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,2 %. Na trvalé travní porosty připadá 1 006 tis. ha, tj. o 16 tis. ha (o 1,6 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 28,5 %. Výměra úhoru 25 tis. ha se zvýšila, a to o 820 ha (o 3,4 %) a reprezentuje 1,0 % z výměry orné půdy.

Obiloviny jsou pěstovány na 54,4 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 28,9 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 18,0 % (z toho řepka činí 77,4 % z olejnin celkem), pícniny na orné půdě 20,7 % (z toho jednoleté činí 11,6 %) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 334 tis. ha je o 2 tis. ha nižší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 43 tis. ha, což je o 6 tis. ha více. Okopaniny zaujímají 84 tis. ha, a to představuje zvýšení o 413 ha. Brambory v zemědělském sektoru jsou v letošním roce pěstovány na 23 tis. ha, což je snížení proti roku 2020 o tisíc ha. Odhadovaná plocha brambor u domácností je 6 tis. ha. Nižší osevní plocha je u olejnin, a to 442 tis. ha, tj. o 8 tis. ha méně. U plodin technických je to 450 tis. ha, to je o 7 tis. ha méně než v roce 2020. Pícniny na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 507 tis. ha, což je snížení oproti minulému roku o 9 tis. ha.

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ:

Osevní plochy zemědělských plodin
Obhospodařovaná zemědělská půda

 

Metodika

Komentář

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2021     

1. část
2. část

Struktura ploch osevů zemědělských plodin     

zrniny, okopaniny, technické plodiny
pícniny, ostatní plodiny

Plochy osevů k 31. 5. 2021 podle krajů    

zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

technické plodiny, pícniny  
1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

zelenina, ostatní plodiny  
1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

zemědělská půda     
1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2021     

zrniny celkem, obiloviny celkem
pšenice, žito, ječmen
brambory celkem, cukrovka technická, řepka

 

Informace ze dne 2. 7. 2021 včetně příloh ke stažení