KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpracování ovoce a zeleniny na farmě – praktická příručka

21/07/21

Účelem publikace je nastínit na základě zkušeností z praxe v hrubých obrysech požadavky, které jsou na zpracování ovoce a zeleniny kladeny.

Zpracování ovoce a zeleniny na farmě – praktická příručka


Zveřejňujeme brožuru na téma zpracování ovoce a zeleniny na farmě, jejíž přípravu a vydání podpořila Celostátní síť pro venkov (CSV).
Rok vydání: 2021
Cílová skupina:    Široká zemědělská veřejnost
Vydal:    Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond, RO Brno, Kotlářská 931/53, Brno

Účelem publikace je nastínit na základě zkušeností z praxe v hrubých obrysech požadavky, které jsou na zpracování ovoce a zeleniny kladeny, a jak, v jakých prostorech a za jakých podmínek lze zpracovatelskou činnost zahájit.

Brožura ke stažení