KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuálně k výskytům hraboše polního

15/08/21

ÚKZÚZ doporučuje zemědělcům výskyt hraboše polního i nadále sledovat.

Aktuálně k výskytům hraboše polního

 

10.8.2021 – Tisková zpráva

Červencové výskyty hraboše polního již nedosahují kalamitních stavů a jejich počet nadále klesá. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) tak výhledově sníží rozsah monitoringu tohoto škůdce. Začátkem srpna skončila platnost rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů na pozemcích s přemnoženým hrabošem. V době platnosti této výjimky byla zemědělci opět nejvíce využívána aplikace do nor a nebyly hlášeny žádné úhyny necílových organismů.

Data za měsíc červenec ukázala, že hustota populací hraboše polního i nadále klesá. V průměru na ČR se hodnota aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) pohybovala na úrovni 86 AVN/ha, což odpovídá 0,4násobku aktuálního prahu škodlivosti (ten představuje do konce léta hodnotu 200 AVN/ha). V ozimých plodinách se průměrné hodnoty pohybovaly na úrovni 15 AVN/ha, tedy 0,07násobku prahu škodlivosti. Hodnoty populací v trvalých kulturách se v průměru pohybovaly na úrovni 119 AVN/ha, tedy 0,6násobku prahu škodlivosti.

V porovnání s daty z roku 2020 a 2019 se tak jedná o nejnižší dosaženou hodnotu ve stejném období a dá se předpokládat, že se populace hraboše polního dostaly po dvou letech do populačního útlumu. Kalamitní výskyty se plošně neobjevily v žádném z monitorovaných okresů. Nejvyšší zaznamenané hodnoty lokálně dosahovaly 900–1 000 AVN/ha, a to v porostech krmných plodin krajů Královehradecký, Plzeňský, Středočeský a Ústecký. Většina pozorování však spadala do kategorie nízkého výskytu nebo bez výskytu. Mírný nárůst výskytu je možné vzhledem k přesunům hrabošů po sklizni hlavních plodin lokálně očekávat v průběhu srpna. Ani tak by již stávající populace hrabošů neměly zemědělské porosty významně poškodit. I tak však monitoring výskytu hraboše proběhne po sklizni hlavních polních plodin ještě ve vyšší intenzitě.

V období platnosti rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů proti hraboši polnímu (9. dubna až 6. srpna 2021) zemědělci opět nejvíce využívali aplikací v „základní“ dávce 2 kg/ha do nor (92 oznámení o aplikaci). U aplikací do nor ve zvýšené dávce do 10 kg/ha ÚKZÚZ eviduje 13 oznámení. Aplikací rozhozem na povrch půdy bylo nahlášeno pouze 18, což z celkového počtu oznámených aplikací, činí 14,6 %.

Za uvedené období nebyly hlášeny žádné úhyny necílových organismů. V rámci kontrol dodržování podmínek aplikací rodenticidů nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.

ÚKZÚZ doporučuje zemědělcům výskyt hraboše polního i nadále sledovat a v co nejvyšší míře využívat ke snižování jeho početnosti agrotechnická opatření včetně cílené podpory dravců a sov jako jeho přirozených nepřátel.

Aktuální výskyty hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařského portálu.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství