KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Od 1. července 2021 je na Ukrajině otevřen trh s půdou

15/08/21

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině.

Od 1. července 2021 je na Ukrajině otevřen trh s půdou

 


6.8.2021 – Dle ministra agrární politiky a potravinářství Romana Leščenka je dnes trh s půdou plně funkční (transparentní, efektivní a každý může využít svého práva nakládat s půdou: prodat, zdědit, pronajmout nebo spravovat tuto půdu).

Do 30. července bylo podepsáno 2.901 dohod, celková plocha prodaných parcel představovala 5.324 hektarů a objem transakcí činil 210 mil. UAH. Průměrná cena za ukrajinský hektar je prozatím na úrovni 40 tis. UAH. Většina pozemků byla zakoupena v regionech Poltava, Ternopil a Kirovohrad.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině

Ukrajinská OTP Bank rozšiřuje své nabídky zemědělským výrobcům a začala jim poskytovat finanční prostředky na nákup dronů pro aplikaci hnojiv. Tuto nabídku již využily tři zemědělské podniky, které získaly finanční prostředky na nákup čtyř dronů v celkové výši 2,56 mil. UAH.

OTP Bank je partnerskou bankou společnosti UKRAVIT Corporation a v rámci společného programu UKRAVIT Finance poskytuje zemědělcům půjčky na nákup mikrohnojiv, osiv, přípravků na ochranu rostlin a dronů. Akciová společnost OTP BANK je jednou z největších ukrajinských bank se zahraničním kapitálem, která je uznávaným lídrem ve finančním sektoru země. Je na trhu od roku 1998, má silnou pověst sociálně odpovědné, spolehlivé a stabilní struktury, která spotřebitelům nabízí služby evropské kvality. Banka poskytuje celou škálu finančních služeb pro korporátní i soukromé klienty, jakož i pro malé a střední podniky. Zcela ji vlastní největší maďarská banka OTP Bank Plc. Podle rozhodnutí NBU je OTP Bank od roku 2019 zařazena na seznam systémově významných bank Ukrajiny, které mají významný dopad na rozvoj finančního systému země.

Vláda ministrů Ukrajiny schválila aktualizovaný příspěvek Ukrajiny k Pařížské dohodě. Cílem dokumentu je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů na 35 % ve srovnání s rokem 1990. Mezi hlavní opatření k dosažení tohoto ukazatele v příštích deseti letech tak patří: modernizace energetických a průmyslových podniků; rozvoj obnovitelných zdrojů energie; opatření ke zvýšení energetické účinnosti ve všech odvětvích hospodářství od výroby, dopravy až po spotřebu; tepelná modernizace budov; zvýšení podílu ekologického zemědělství a zemědělských postupů šetřících zdroje; elektrifikace a obnova dopravy; zavedení hierarchie nakládání s odpady; reforma lesního porostu a lesního hospodářství. Je třeba poznamenat, že strategické cíle dekarbonizace a důsledný přístup k jejich dosažení jsou logickým pokračováním ukrajinské snahy o evropskou integraci. Provádění dokumentu bude mít pozitivní dopad na stav přírodních zdrojů, zejména sníží znečištění ovzduší, vodních ploch a půdy.

Společnost DroneUA dodala největší drony pro zemědělství v celkové hodnotě 4,945 mil. USD. Jedná se o 245 létajících robotů značky XAG – čínské společnosti, která vlastní 53% domácího čínského trhu s drony a dalšími robotickými výrobky v zemědělství. Ukrajinští zemědělci je využívají k obdělávání zemědělských polí. Většina jednotek z deklarované dodávky je již v provozu. Cena každého dronu se pohybuje kolem 20 tis. USD. Každý z těchto dronů počítá se zpracováním 5 tis. hektarů za sezónu. V současné době není trh robotiky v zemědělství obsazen ani 1 %.

Přímé zahraniční investice do hospodářství Ukrajiny díky účasti přímého investora na kapitálu vzrostly za 6 měsíců o 2,7 mld. USD, z toho 2,3 mld. USD představují reinvestované zisky přímého investora.

Během první poloviny roku 2021 vyprodukovala Ukrajina 7,5 tis. tun hotových rybích výrobků a konzerv (kromě celých nebo nakrájených a hotových rybích pokrmů), což je o 45 % více než ve stejném období loňského roku.

Na Ukrajině se cena mléka a mléčných výrobků pravděpodobně na podzim zvýší. Dynamika cen ukazuje, že dochází k poklesu produkce mléka o více než 6 %, poptávka proto převyšuje nabídku, ceny mírně rostou. Další vliv na finální cenu má inflace.

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině, e-mail: cz.ukrexport@meta.ua