KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Publikační činnost AK ČR v r. 2020

21/08/21

Agrární komora České republiky organizuje pro zemědělce prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů a poradenských konzultací

Publikační činnost AK ČR v r. 2020

20. 08. 2021


Agrární komora České republiky organizuje pro zemědělce prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů a poradenských konzultací. Pro více informací pište na: selivanenko@akcr.cz

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Petr Zábranský
 Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-13-9

Ing. Radko Loučka, CSc.
– Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-14-6

Ing. Radko Loučka, CSc.
– Vlci v české krajině – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-15-3

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
– Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-16-0

František Velát, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
– Česnek: odrůdy, agrotechnika, posklizňové zpracování a skladování – Publikace ke stažení
978-80-88351-17-7

Doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.
– Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových chovech králíků – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-18-4

Ing. Josef Králíček
– Brambory, informace pro pěstitele – Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-19-1