KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Lukavec

04/08/21

Pozvánka na bramborářský seminář konaný dne 17. srpna 2021 ve sportovním areálu v Lukavci.

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Lukavec

 

Pozvánka na bramborářský seminář konaný dne 17. srpna 2021 ve sportovním areálu v Lukavci, K Areálu 248, 394 26

Program: 9,00 – 9,30 Prezence

9,30 – 12,30

  1. Vystoupení zástupců společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.
    • Hospodářský výsledek společnosti v roce 2020, podmínky nákupu brambor v nadcházející škrobárenské kampani – Ing. Josef Hadrava, ředitel společnosti
    • Organizace nákupu brambor pro zpracování na škrob a přehled používaných odrůd – Ing. Pavel Marousek, pracovník nákupu
  2. Současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, organizace producentů a další aktivity ČBS – Ing. Josef Králíček, ČBS Havlíčkův Brod
  3. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor – Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
  4. Dynamika tvorby hlíz – výsledky zkoušek ÚKZÚZ – Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno
  5. Činnost výzkumné stanice v Lukavci – Václav Veleta, vedoucí stanice

Diskuse, oběd, prohlídka vzorků odrůd brambor


Vstup na seminář zdarma. Občerstvení zajištěno. Je nutné dodržovat platná proticovidová opatření.
Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu.
Tel.: 569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz


Spolufinancováno v rámci projektu reg. č. 20/009/0121e/631/000001.
„Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.


Pozvánka ke stažení

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství