KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

02/09/21

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

 

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA DOTACE – DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU pro žádosti 2021“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání výše uvedené žádosti.

Příručku pro vyplnění lze stáhnout zde.

Zároveň mají žadatele na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Formuláře / Vzory příloh / Důležité informace k dispozici Vzory pro potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře pro dotační podprogramy 20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže a 20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání Formuláře s doklady poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což je v poslední den možného podání velmi obtížné.