KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

02/09/21

Apelujeme na žadatele, aby využili vzor těchto příloh připravených fondem, neboť došlo k úpravám těchto příloh.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti


V rámci blížícího se začátku nového sledovaného období 2022 pro dotační program 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti je nutné, aby žadateli provedli aktualizaci svých Ozdravovacích programů (8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti) a Plánu preventivních opatření (8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti) pro nové sledované období 2022 a následné schválení Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy ČR nejpozději do 30. 9. 2021.

Vzory těchto povinných příloh uvedených níže v odkazu jsou k dispozici na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 8.F. – Formuláře / Vzory příloh / Důležité informace

Apelujeme na žadatele, aby využili vzor těchto příloh připravených fondem, neboť došlo k úpravám těchto příloh, kdy žadatelé musí zadávat podrobněji některé údaje. Žadatelé tím předejdou zbytečným výzvám k doplnění požadovaných informací.

Vzory příloh:

Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat
Plán preventivních opatření