KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k DP 3.a. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

06/09/21

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Informace pro žadatele k DP 3.a. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

 03. 09. 2021


V Praze dne 31. srpna 2021 – Na Portálu farmáře SZIF bude pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační program 3.a. pro rok 2022.
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.a. → složka Příručky → je k dispozici příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci na DP 3.a.
Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 3.a. → KE STAŽENÍ → Příručky.
Při podání žádosti o dotaci je nutné postupovat následovně:
1. krok – podání Prohlášení o kategorii podniku
2. krok – podání žádosti o dotaci

1. krok – podání Prohlášení o kategorii podniku

– Prohlášení o kategorii podniku je povinnou přílohou k DP 3.a.
– Prohlášení o kategorii podniku je nutné podat před podáním samotné žádosti.
– Postup podání Prohlášení o kategorii podniku je popsán v příručce Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře.
– Příručka je k dispozici na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Průřezové přílohy → vlevo dole Soubory ke stažení → složka Prohlášení o kategorii podniku.
– Žadatel, který ještě nikdy Prohlášení o kategorii podniku přes Portál Farmáře SZIF nepodal, postupuje přes odkaz Generovat nové podání Prohlášení MSP.
– Žadatel, který již v minulosti Prohlášení o kategorii podniku přes Portál Farmáře SZIF podal, musí doložit aktuální Prohlášení o kategorii podniku. Na Portálu Farmáře SZIF se žadateli nabídne odkaz Aktualizace údajů pro vyhodnocení kategorie podniku nebo Aktualizace majetkové struktury podniku.

2. krok – podání žádosti o dotaci
– Žádost o dotaci se podává na Portálu farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Žádosti o zemědělské národní dotace → Příprava žádosti pro rok 2022 → ikona s dotačním programem 3.a.
– Pro všechny plodiny/skupiny polních plodin žadatel vyplňuje jeden formulář.
– Nelze poskytnout dotaci na plodinu, kterou žadatel neuvedl v žádosti o dotaci.
– V Zásadách 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku.
– Vyplněnou žádost o dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.
– K žádosti o dotaci se nedokládá žádná další příloha.