KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

16/09/21

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

  14. 09. 2021


KOMENTÁŘ

Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2021 odhady hektarových výnosů a sklizní kukuřice na zrno, brambor, cukrovky technické, slunečnice na semeno, sóji, kukuřice na zeleno a siláž a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), hrachu na zrno, řepky a okurek nakládaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z vývoje počasí během sklizně.

Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 7 254 tis. tun při průměrném výnosu 5,87 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 259 tis. tun (o 3,7 %) a proti skutečnosti roku 2020 snížení o 34 tis. tun, tj. o 0,5 %.

Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň kukuřice na zrno, brambor ostatních, brambor sadbových, cukrovky technické, slunečnice na semeno, sóji a kukuřice na zeleno a siláž. Sklizeň kukuřice na zrno dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 8,39 t/ha 763 tis. tun, což je snížení proti loňskému roku o 63 tis. tun (o 7,6 %). Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 28,94 t/ha (loni 29,16 t/ha) celkem 660 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2020 méně o 36 tis. tun (o 5,1 %). Produkce cukrovky technické se očekává ve výši 3 928 tis. tun, což je o 257 tis. tun (o 7,0 %) více než v loňském roce. Očekávaný výnos 64,15 t/ha je proti loňskému roku vyšší o 2,64 t/ha (o 4,3 %). Slunečnice na semeno se sklidí 47 tis. tun, což je nárůst proti sklizni 2020 o 17 tis. tun (o 59,9 %) při očekávaném průměrném výnosu 2,59 t/ha (loni 2,58 t/ha). Odhad sklizně sóji 49 tis. tun je vyšší o 16 tis. tun (o 48,5 %) než v loňském roce při odhadovaném výnosu 2,49 t/ha. Méně bude sklizeno kukuřice na zeleno a siláž a to 8 475 tis. tun, tj. snížení proti loňské sklizni o 357 tis. tun (o 4,0 %), předpokládaný průměrný výnos 37,09 t/ha je také nižší o 1,96 t/ha (o 5,0 %).

Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 3,03 t/ha se očekává 1 036 tis. tun, tj. o 16,8 % méně než v loňském roce.

Přílohy:

Metodické vysvětlivky

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2021
porovnání s výsledky v roce 2020

celkem

kraje     

pšenice

ječmen

žito, oves, tritikale

základní obiloviny, kukuřice na zrno, hrách na zrno

brambory

řepka, slunečnice na semeno, sója

cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž, okurky nakládačky

Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů     

Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy

Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce

Struktura osevních ploch základních obilovin v roce 2021


Informace ze dne 10.9. 2021 včetně příloh ke stažení