KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

23/09/21

Přehled doporučených Žádostí o podporu a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

  20. 09. 2021


Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty:
Opatření 3.1. Shromažďování údajů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
Přehled doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu název subjektu, název projektu (včetně uvedení opatření a záměru), místo realizace projektu (NUTS 3), výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Celá informace ze dne 15. září 2021 – ke stažení

Celá informace ze dne 24. května 2021 – ke stažení

Celá informace ze dne 11. září 2019 –  ke stažení