KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Společnost PGRLF otevírá program Investiční úvěry Zemědělec

26/09/21

Spuštění programu proběhne ve středu 13. října 2021 v 9.00 hodin.

Společnost PGRLF otevírá program Investiční úvěry Zemědělec

  24. 09. 2021


Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 13. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. Spuštění programu proběhne ve středu 13. října 2021 v 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Zemědělec patří k důležitým nástrojům pomoci českým zemědělcům, a zároveň i k vyhledávaných titulům společnosti PGRLF. V rámci tohoto programu mohou klienti žádat o snížení jistiny úvěru až ve výši 400 000 Kč, přičemž nesmí překročit 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů může činit podpora na snížení jistiny úvěru až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

„Ministerstvo zemědělství podporuje prostřednictvím programů PGRLF české zemědělství, jeho rozvoj, výkonost a produkci. Dlouhodobě se nám daří zvyšovat investice do obnovy zemědělské techniky, což pomáhá konkurenceschopnosti zemědělských podniků a přispívá i k lepší péči o zvířata a půdu,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

„V portfoliu PGRLF naleznou klienti řadu zajímavých programů, přičemž některé jsou otevřeny po celý rok, anebo potom ty, jakým je například titul Investiční úvěry Zemědělec, které jsou vyhlašovány na kratší období. Konkrétně 13. kolo Investičních úvěrů Zemědělec bude otevřeno 13. října 2021, a zároveň pro toto kolo byl stanoven limit 250 přijatých žádostí,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

13.kolo Investičních úvěrů zemědělec je určen pouze pro žadatele, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. S pokyny a přesnými pravidly programu se mohou klienti seznámit s předstihem na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ. Samotnou žádost lze poté podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na www.pgrlf.cz.

Pro bližší informace mohou žadatelé využít následujících kontaktů:

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
E-mail: info@pgrlf.cz
IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Příspěvek byl publikován 17. září 2021 | Rubrika: Aktuality | Autor: Barbora Šenfeldová.