KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR

28/10/21

Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“.

Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR  


16.10.2017

Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, mezinárodních adaptačních strategií a jejich prováděcích materiálů, zejména „Národního akčního pláne adaptace na změnu klimatu“. Publikace podává pouze stručný informativní přehled obsahu těchto koncepčních materiálů. Podrobné a aktuální informace a přesné znění jednotlivých opatření je nutno vždy hledat ve zdrojových dokumentech. stáhnout soubor
Informační leták k pěstování rychle rostoucích dřevin v České republice

Publikace ke stažení