KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Deklarace chovu koní – dotační rok 2021

01/10/21

Elektronicky vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2021!

Deklarace chovu koní – dotační rok 2021


V Praze 27. září 2021
Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:
  • AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
  • ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
  • EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
  • PPO – Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
  • NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních porostů
  • NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost

a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními!

Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a zároveň chová koně, je navíc povinen doložit za kontrolní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.
Deklaraci chovu koní 2021, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a následně podat přes Portál farmáře SZIF nejdříve 30. září 2021.

Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků:
a) Příprava datové sady v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF
b) Generování formuláře na Portálu farmáře SZIF
c) Podání DCHK přes Portál farmáře SZIF

Elektronicky vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2021!

Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2021 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2021 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

Pro opatření EZ – Ekologické zemědělství a NEZ – Navazující Ekologické zemědělství zároveň platí, že žadatel musí mít pro hospodářství, na kterém chová koně, a které deklaruje na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke stažení na stránkách https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.