KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

23/10/21

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

 18. 10. 2021


15.10.2021 – Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích stanovuje rámcové podmínky pro příspěvky na vybrané lesnické činnosti poskytované vlastníkům lesů ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů.

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy. Podmínky Dotačního rámce jsou pro jednotlivé poskytovatele příspěvků závazné a musí se jimi řídit při přijímání vlastních předpisů upravujících podmínky příspěvků pro území v jejich kompetenci (nařízení vlády, krajská pravidla). Dotační rámec je podkladem pro jednotná oznámení příspěvků a jejich změn Evropské komisi v souladu s článkem 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. notifikaci veřejné podpory). Platný Dotační rámec je oznámen jako režim veřejné podpory č. SA.54137 (2019/N) schválený Evropskou komisí dne 27.11.2019.

Dotační rámec pro příspěvky na hospodaření v lesích (DOCX, 96 KB)