KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací

15/10/21

Možnost stáhnutí příruček.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací

 14. 10. 2021


8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže
20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.D. Zlepšení životních podmínek v chovu krav bez tržní produkce mléka
20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

V Praze dne 13. října 2021 – Od 12. 10. 2021 mohou žadatelé, kteří již podali Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, podávat změnovou žádost k dokladům prostřednictvím Portálu farmáře na SZIF přes dlaždici Změna/oprava v dokladech prokazujících nárok na dotaci.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace  –  Dotační programy  –  8.F.  –  Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA  PRO  ŽADATELE  O  ZEMĚDĚLSKÉ  NÁRODNÍ  DOTACE  –  ZMĚNA,  OPRAVA V DOKLADECH  PROKAZUJÍCÍ NÁROK NA DOTACI U DP 8.F.“,  a  nebo  v sekci  v Národní dotace  –  Dotační programy –  8.F.  –  Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA  PRO  ŽADATELE  O  ZEMĚDĚLSKÉ  NÁRODNÍ  DOTACE  –  ZMĚNA,  OPRAVA V DOKLADECH  PROKAZUJÍCÍ NÁROK NA DOTACI U DP 20.B.“,  která slouží jako návod pro podání změny/opravy.

Příručku pro DP 8.F. lze stáhnout zde: PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE – ZMĚNA, OPRAVA V DOKLADECH PROKAZUJÍCÍ NÁROK NA DOTACI U DP 8.F.  

Příručku  pro  DP  20.B.  lze  stáhnout  zde:  PŘÍRUČKA  PRO  ŽADATELE  O  ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE –  ZMĚNA, OPRAVA V DOKLADECH PROKAZUJÍCÍ NÁROK NA DOTACI U DP 20.B.