KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

23/10/21

Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS


Praha 19. října 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

„Stejně jako v předchozích letech SZIF poskytne v průběhu října a listopadu žadatelům zálohu na Jednotnou platbu na plochu (SAPS),“ řekla Luďka Raimondová, tisková mluvčí Fondu. Ve snaze vyplatit zemědělcům peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, přistoupil SZIF k variantě poskytnout zálohu a doplatek na SAPS, tedy formou dvou samostatných rozhodnutí.

Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu. V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Rozhodnutí o doplatku dotace na Jednotnou platbu na plochu začne SZIF vydávat po 1. prosinci 2021. Platby budou následovat hned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí jeho právní moci.
Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. V letošním roce o ni požádalo přes třicet tisíc zemědělců. Proto se vyplácí jako první ze všech dotačních titulů, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Mezi zemědělce se rozdělí téměř 12 miliard korun. S případnými dotazy se mohou žadatelé obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo e-mail info@szif.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.