KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

01/10/21

Zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů.

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP


1.10.2020

Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“), Inovačních deníků neboli Zpráv o činnostech operační skupiny, zásadních změn v průběhu realizace projektu (podaných v rámci Hlášení o změnách) a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV.

29.9.2021 – Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“), Inovačních deníků neboli Zpráv o činnostech operační skupiny, zásadních změn v průběhu realizace projektu (podaných v rámci Hlášení o změnách) a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV.

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PDF, 360 KB)


Statut a jednací řád ke stažení (PDF, 574 KB)


Aktualizace Statutu a jednacího řádu Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – informace ze dne  23.5.2019

Statut a jednací řád ke stažení


29.6.2018 – Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“), Inovačních deníků neboli Zpráv o činnostech operační skupiny, zásadních změn v průběhu realizace projektu (podaných v rámci Hlášení o změnách) a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV (dále jen „Pravidla“), aktuálních pro dané kolo příjmu Žádostí o dotaci pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Statut a jednací ke stažení (PDF, 421 KB)

 


16.3.2017 – Dne 15. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a zároveň jmenoval členy Hodnotitelské komise a jejich zástupce.

Účelem zřízení Hodnotitelské komise v rámci výše uvedené operace je objektivní zhodnocení podaných projektů zejména z hlediska aspektu inovativnosti a dále z hlediska účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti projektu. Hodnotitelská komise bude k výše uvedenému vytvářet slovní i bodové hodnocení. Výše bodového hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií/podkritérií bude vycházet z možného bodového zisku uvedených v Pravidlech operace 16.1.1.

Hodnotitelská komise byla dále zřízena pro hodnocení Inovačních deníků neboli Zprávy o činnosti operační skupiny a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel výše uvedené operace. Inovační deník popisuje postup a průběžné výsledky inovační spolupráce a předkládá se každoročně od roku následujícího po podpisu Dohody až do předložení konečné Žádosti o platbu (včetně).

Statut a jednací řád (PDF, 373 KB)