KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové ohnisko ptačí chřipky se objevilo na Českobudějovicku

20/11/21

SVS vyzývá všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech.

Nové ohnisko ptačí chřipky se objevilo na Českobudějovicku


V Praze dne 19. 11. 2021

 Tisková zpráva – Na jihu Čech bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v komerčním chovu hus domácích poblíž obce Byňov, která je součástí města Nové Hrady v Jihočeském kraji. V tomto případě se opět jedná o subtyp H5N1 vysoce patogenní ptačí chřipky, který může být potenciálně nebezpečný i pro člověka. Z celkového počtu 700 hus došlo k úhynu téměř 70. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena.

V komerčním chovu plemenných hus, který se nachází u Byňovského rybníka se původně nacházelo 700 kusů hus. Husy jsou chovány ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Chovatel krajské veterinární správě nahlásil zvýšený úhyn hus, a to téměř 70 ptáků, proto bylo hejno okamžitě uzavřeno do vnitřních prostor hospodářství. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, během něhož zjistili, že zbývající drůbež vykazuje příznaky typické pro ptačí chřipku, odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Drůbež se pravděpodobně nakazila od volně žijících vodních ptáků.

Státní veterinární správa (SVS) nařídí mimořádná veterinární opatření a všechny husy v uvedeném chovu budou utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné zakážou či omezí přesuny drůbeže, bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže a budou provedeny soupisy drůbeže.

„SVS vyzývá všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech. Ty spočívají zejména v zabránění přímému kontaktu drůbeže s vodními volně žijícími ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V současné době dochází v Evropě k výraznému nárůstu počtu nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. Volně žijící ptáci, zejména vodní, představují přirozený rezervoár viru v přírodě a při aktuální migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí zavlečení nákazy do chovů drůbeže vždy výrazně zvyšuje. Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtyp H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který může být nebezpečný i pro člověka.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Petr Vorlíček   tiskový mluvčí SVS