KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Domácí chovy převažují, žijí v nich dvě třetiny hus

03/11/21

Svatomartinské oslavy znamenají pro tuzemské chovatele hus vrchol sezony a také hlavní zdroj jejich příjmů. Husa je sezonní drůbež, jatečnou zralost mají převážně v druhé polovině roku. Většinu produkce tak prodají chovatelé před svátkem sv. Martina a během vánočních svátků.

Svatomartinské oslavy znamenají pro tuzemské chovatele hus vrchol sezony a také hlavní zdroj jejich příjmů. Husa je sezonní drůbež, jatečnou zralost mají převážně v druhé polovině roku. Většinu produkce tak prodají chovatelé před svátkem sv. Martina a během vánočních svátků. Celoročně se husy chovají omezeně i z toho důvodu, že lidé mají o maso této drůbeže po zbytek roku menší zájem, a chovatelé tak mají omezené možnosti odbytu. V komerčních chovech proto žije kolem 60 tisíc hus, což představuje pouhou třetinu z celkového počtu vylíhnutých hus v Česku. Zbytek se nachází v domácích chovech.

V letošním roce se v Česku vylíhlo 182 tisíc housat určených pro výkrm, což je zhruba o 12 tisíc kusů více než loni, ale zároveň o přibližně 2 tisíce kusů méně než v roce 2018. Nejčastěji se jedná o druh označovaný jako kombinace NH 2829 a 2821, následuje Eskildsen Schwer, husa landeská a hybrid od firmy Grimaud G35. Z uvedeného počtu připadají dvě třetiny na domácí chovy. „Tyto malochovy nemají povinnost registrace, a nepodléhají tak kontrolám. Drobní výkrmci chovají husy pro svou vlastní spotřebu či prodej ze dvora,“ říká předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

V komerčních chovech hus, kterých je v Česku zhruba šedesát, se vykrmí kolem 60 tisíc housat. Většina tuzemských vylíhlých housat je určena pro domácí trh a kolem 15 tisíc kusů bylo vyvezeno do zahraničí, především do Rakouska, Německa a na Slovensko. „Někteří chovatelé hus je prodávají v živém a někteří provozují svou vlastní porážku. Stále populárnější je také prodej ze dvora. Mají většinou stálý okruh zákazníků a většinou již hlásí vyprodáno. Ceny těchto chlazených hus se pohybují okolo 200 korun za kilogram, v živém okolo 150 korun za kilogram,” dodává Dlouhá.

Místo tradiční husy dávají během svatomartinských oslav někteří spotřebitelé přednost kachnám vzhledem k jejich ceně, která je zhruba o polovinu nižší, a menší velikosti. Současně v tomto období posiluje dovoz vodní drůbeže ze zahraničí, tedy kachen i hus. Většinu roku tvoří deset procent z celkového dovozu drůbeže ve výši kolem 8000 tun, zatímco v listopadu činí podíl vodní drůbeže na dovozu dvacet procent.

V letošním roce má zásadní dopady na tuzemské chovy kachen i hus epidemie ptačí chřipky, k němuž je tato vodní drůbež náchylnější. Na jaře muselo být usmrceno přes 90 tisíc kusů kachen. Z toho zhruba 80 tisíc kusů byly kachny z rodičovských chovů, z nichž vycházejí takzvaná násadová vejce a líhnou se kachny na výkrm. To znamená polovinu z celkového množství rodičovských chovů kachen v Česku. Tyto chovy se podle informací Českomoravské drůbežářské unie podařilo postupně doplnit a tuzemský trh je nyní stabilizovaný.

Po čtyřech měsících bez jediného výskytu ptačí chřipky na území Česka bylo zaznamenáno nové ohnisko, a to koncem září v malochovu v Trhových Dušníkách na Příbramsku. Koncem října byla zjištěn další výskyt tohoto onemocnění drůbeže v komerčním chovu v Rohozné u Jihlavy. Zde se nacházelo 5000 kusů drůbeže včetně 1400 výkrmových hus a 2200 hus z chovného hejna. To představuje pětinu všech rodičovských chovů hus v Česku, kterou bude třeba nahradit z domácích i zahraničních zdrojů.

„Toto se může ukázat jako problematické, pokud se bude nákaza ptačí chřipky dále šířit a vzhledem k migraci ptactva v podzimním období se to nedá vyloučit. Pro chovatele by to znamenalo značné ztráty, přičemž v posledních měsících se potýkají s růstem vstupních nákladů i v souvislosti s opatřeními proti šíření covidu-19,” sděluje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Chovatelům drůbeže se zvýšily podle informací Českomoravské drůbežářské unie v meziročním srovnání ceny obalových materiálů u papíru o 80 procent a u obalových fólií o 40 procent, dále ceny krmných směsí o 25 procent. Zdražují také energie a zvyšují se náklady na pracovní sílu. „Chovatelé drůbeže, ale nedokážou promítnout tyto náklady do výkupních cen, které dlouhodobě stagnují. Hrozí pokles soběstačnosti Česka v drůbežím mase, která nyní dosahuje 65 procent, až o deset procentních bodů,” poznamenává předsedkyně unie Dlouhá.

Agrární komora ČR upozorňuje chovatele, že by měly být striktně dodržovány zásady biologické bezpečnosti a zabráněno kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. „Nejlepším řešením je nyní chov drůbeže ve vnitřních prostorách a totéž platí také pro umístění vody a krmiva. Současně je nezbytné připomenout, že tepelnou úpravou masa a vajec a dodržením základních pravidel hygieny se vir spolehlivě likviduje,“ dodává prezident komory Doležal.

Vývoj stavů v jednotlivých kategoriích drůbeže (v tis. ks)

Kuřata na chov Kuřata na výkrm Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Celkem
2011 2 932 11 320 6 137 188 18 289 365 21 250
2012 2 686 11 824 5 355 242 15 249 320 20 691
2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265
2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 396 21 464
2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508
2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 374 21 314
2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494
2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573
2019 2 392 11 609 7 582 261 20 768 347 22 979
2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247
2021 3 339 11 375 8 149 217 19 455 255 23 809

Zdroj: ČSÚ (stav k 1. 4. 2021)

Vývoj stavů vylíhnutých hus (tis. ks)

2014 212
2015 209
2016 185
2017 178
2018 184
2019 175
2020 171
2021 182

Zdroj: ÚED, ČSÚ, SVS

Spotřeba a soběstačnost drůbežího masa v Česku

Spotřeba (kg/obyv./rok) Soběstačnost (v procentech)
2011 24,5 73,2
2021 25,2 69,4
2013 24,3 70,8
2014 24,9 69,4
2015 26,0 64,4
2016 26,8 66,0
2017 27,3 65,8
2018 28,4 65,2
2019 29,0 65,2
2020 29,2 64,8

Zdroj: MZe, ČSÚ

Kontakt pro média:
Agrární komora ČR
tisková mluvčí Barbora Pánková
tiskove@akcr.cz, pankova@akcr.cz
tel. 721 306 431

Českomoravská drůbežářská unie
předsedkyně představenstva Gabriela Dlouhá
gabriela.dlouha@cmdu.cz
tel. 777 027 826

Agrární komora České republiky (AK ČR) sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy svých členů už téměř třicet let. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.