KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k evidování krajinných prvků za účelem osvobození od daní

16/11/21

SZIF nestihne všechny podněty k EVP zpracovat do konce kalendářního roku 2021.

Informace k evidování krajinných prvků za účelem osvobození od daní


V Praze dne 12. listopadu 2021

Rádi bychom upozornili poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří chtějí uplatnit osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a dosud nepodali podnět k zaevidování EVP, že SZIF nestihne všechny podněty k EVP zpracovat do konce kalendářního roku 2021.

Důvod, který nás k tomuto stanovisku vede, vychází z toho, že veřejnost nevyužila celé časové období dvouleté lhůty pro podání podnětu. Za poslední tři měsíce jsme obdrželi stonásobně více podnětů než ve stejném období v předchozích letech. Na základě této skutečnosti tedy lze předpokládat, že většina poplatníků přistoupí k podání podnětu až na poslední chvíli. V období na konci kalendářního roku však SZIF, konkrétně Oddělení příjmu žádostí a LPIS, standardně prioritně zpracovává agendu administrace Národních dotací a aktualizace evidence využití půdy LPIS, tudíž nemůže uvolnit další kapacity na zpracování podnětů k zaevidování krajinných prvků.

Informace o tom, jaké krajinné prvky lze zaevidovat a jak správně podat podnět, jsou na internetových stránkách v sekci SZIF POSKYTUJE pod záložkou LPIS nebo na níže uvedených odkazech.

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%2Feovp%2F1582201200844.pdf

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%2Feovp%2F1607004931634.pdf