KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2022

20/11/21

Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2022

: 18. 11. 2021


V Praze dne 16. listopadu 2021 – Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2022 probíhá od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 (pro dotační období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022). Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

K žádosti o dotaci se dokládá povinná příloha:

  • jmenný seznam kolektivních členů včetně uvedení počtu členů členské základny (v případě, že je relevantní).
    Rozpočet a plán činnosti jsou součástí žádosti.
    Formuláře deníku konzultací, pracovního výkazu a prezenční listiny se na rok 2022 nemění. Jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.e. – KE STAŽENÍ – Formuláře/Vzory příloh/Důležité informace.

Pozvánky na semináře/workshopy/webináře/kurzy v roce 2022 se budou nadále odesílat připojením ke konkrétnímu semináři/workshopu/webináři/kurzu zapsaném do číselníku na Portálu farmáře. Číselník vytváří a spravuje žadatel. Formulář pozvánky se během podání vygeneruje automaticky.

Zásady pro rok 2022 jsou k dispozici Zde.