KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2022

20/11/21

Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2022

 18. 11. 2021


V Praze dne 16. listopadu 2021 – Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2022 probíhá od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

K žádosti o dotaci se nedokládá žádná povinná příloha.
Žadateli mohu být:

  • resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je převažující činností,
  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno.

Formulář deníku konzultací na rok 2022 je dostupný ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.i. – KE STAŽENÍ – Formuláře/Vzory příloh/Důležité informace.
Příručka pro žadatele k podání žádosti na DP 9.F.i. je dostupná ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.i. – KE STAŽENÍ – Příručky.
Zásady pro rok 2022 jsou k dispozici Zde.