KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva ze dne 20.10.2021

04/11/21

Šesté letošní jednání Agrární komory ČR se uskutečnilo 20. října 2021 na pozvání a v prostorách Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku.

Šesté letošní jednání Agrární komory ČR se uskutečnilo 20. října 2021 na pozvání a v prostorách Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. v Hradištku. Jednání zahájil výkonný místopředseda představenstva docent Josef Kučera, který krátce přestavil činnost ČMSCH, která vede ústřední evidenci hospodářských zvířat, produkuje ušní známky, vede většinu plemenných knih, distribuuje veterinární léčiva, zajišťuje testování, provozuje moderní genetickou laboratoř, zároveň se účastní řady mezinárodních projektů. Zaměstnává celkem 230 osob.

Části jednání se jako host účastnil také Miroslav Toman, ministr zemědělství.  Ten ve svém vystoupení shrnul přípravu Strategického plánu, který MZe bude posílat ke konzultacím Evropské komisi, návrh je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. Dobrou zprávou pro zemědělce je, že obsahuje závazek 65 % kofinancování PRV, neobsahuje zastropování, obsahuje redistributivní platbu s diferenciací podle velikosti bez stropu. Další jednání pracovních skupin k SZP se uskuteční 19. listopadu. Pan ministr informoval o jednání monitorovacího výboru PRV, které bude jednat o navýšení finančních prostředků pro skot o cca 630-650 mil. Kč.

Prezident komory Jan Doležal informoval o neutěšené situaci v chovu prasat, která je kritická a výkupní cena v živém se pohybuje kolem 23-24 korun za kilogram. Poděkování patří MZe a SZIF za vyplacení záloh u dotačního titulu 8.F.d., ozdravování chovů prasat, které v řadě případů pomohou v cash flow, ale nemohou kompenzovat celkovou ztrátu. Diskuze se také vedla k zákonu o významné tržní síle a o komunikaci s obchodními řetězci.

Představenstvem byla tradičně taktéž vyhodnocena komoditní problematika. Ceny obilovin šly opět nahoru a situace na trhu je relativně dobrá. Do ekonomiky provozů se ale již začínají promítat zvýšené ceny hnojiv a paliv, kde došlo k nárůstu až o 200 %. Výměra a produkce řepky v posledních letech klesá, což souvisí nejen s poklesem osevních ploch této plodiny, ale také s negativními vlivy počasí a škůdců. Za posledních pět let klesla osevní plocha řepky o 13 procent na letošních 342 tisíc hektarů, což představuje již méně než 12 procent celkové výměry orné půdy v České republice. Řepka je sklizena ve všech krajích s výnosem 3,11 tuny na hektar, což je o něco horší výsledek než v loňském roce. Co se týče ceny semene řepky, podle posledních dat z letošního července vzrostla v meziročním srovnání o 17 procent.

Podle ČSÚ je letos nejlepší produkce máku za posledních 10 let, ale jeho kvalita máku může být poškozena z důvodu chladnějšího a deštivějšího počasí při sklizni. Aktuální ceny se pohybují v rozmezí okolo 46-50 Kč/kg. Vyvezeno bylo okolo 21 tis. tun za ceny okolo 54 Kč/kg převážně do Ruské federace, Maďarska a na Slovenska. Dovozy máku jsou díky opatřeníém minimální a převažuje produkce ze Španělska a Francie. Letošní sklizeň chmele se pohybuje okolo 8,5 tis. tun, což je rekordní objem, a to i přes postižení části ploch kroupami. Výnos se pohybuje okolo 1,65-1,92 t/ha s vysokým obsahem alfa hořkých kyselin. Sklizeň cukrovky zatím stále probíhá. Produkce brambor bude letos asi o 10 % nižší a v některých oblastech došlo k většímu napadení plísněmi způsobené zvýšenými srážkami. Baličky nakupují brambory za cenu okolo 3 Kč/kg a po zatřídění se cena pohybuje okolo 2,2 Kč/kg. Nižší úroda brambor je i v Evropě a výhodou je, že se sem brambory nedováží za cenu dopravy. Cena brambor pro přímý prodej spotřebiteli se pohybuje okolo 6-10 Kč/kg. Ceny ovoce se pohybují na úrovni loňského roku, ale neodpovídají nárůstu vstupů. Výnos je průměrný a pěstitelé ovoce se obávají dalšího snížení sadů v ČR. Kvalita hroznů révy vinné je dobrá a pěstitelé hroznů očekávají vysokou kvalitu stolních vín. Poděkování ministerstvu zemědělství patří za razantní opatření při řešení kůrovce, u kterého výskyt již ustupuje a jeho další počet bude záležet na počasí. Producenti mléka se shodují, že pokud se nezvýší cena mléka pro zemědělce tak je nastartováno k výraznému poklesu produkce mléka v ČR. Chovatelé dojnic neumí zvýšené náklady promítnout ve výstupech, kdy největším nárůstu čelí ceny krmných směsí, nárůst ceny obalů, ceny energií, logistika, AdBlue a mzdových nákladů. Katastrofální situace je v sektoru vepřové maso, kdy letošní cena je nejhorší po vstupu do EU. Cena je na zmíněné úrovni  23-25 Kč/kg, ale náklady v živém jsou  32-33 Kč/kg. Od června došlo k propadu výkupní ceny vepřového o 25 % a v současné chvíli cena eskaluje a chovatelé ztrácí na každém dodaném praseti na jatky tisíc korun. Situace s přebytky vepřové maso je problémem celé Evropy. K 30. červnu u nás došlo k poklesu stavů prasat o 3,5 % a bohužel tento trend bude zřejmě pokračovat. Chovatelé prasat upozorňují na marže maloobchodu, které jsou podle partie i 40 Kč/kg.  Situace u drůbežího masa není taktéž dobrá, nárůst ceny krmných směsí dosahuje 25 % a současné realizační ceny nedokáží vyrovnat ani mimořádné podpory. Pokud nenajdou zpracovatelé možnost vyjednat vyšší ceny na řetězcích, bude situace obdobná jako u vepřového masa. Řada porážek již nyní odmítá některé producenty a dovozy se pohybují na úrovni 9,3 tis. tun drůbežího masa za měsíc, a to převážně ze sousedního Polska. Cena konzumních vajec je nízká. Ekonomické ztráty chovatelům drůbeže způsobuje výskyt nových ohnisek ptačí chřipky. Další jednání představenstva Agrární komory ČR je naplánováno na 15. prosince a bude záležet na aktuální epidemiologické situaci, zda bude presenční nebo distanční formou.

Úřad AK ČR