KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

11/11/21

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční výuku distanční formou vzdělávání.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností


Vzdělávací program Ministerstva zemědělství.
Vydal:    Ministerstvo zemědělství

Na poradě vedení č. 44/2020  byl projednán a schválen dodatek ke „Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností“, v rozsahu 300 hodin, č. j. 35271/2010 – 13090, ze dne 14. 12. 2010, který byl dne 2. 12. 2020 podepsán panem ministrem.

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční výuku distanční formou vzdělávání s podporou digitálních technologií, s výjimkou tematického celku praxe, a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situací. Všechny ostatní podmínky kurzu zůstávají v platnosti.

Přílohy

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (DOC, 164 KB)
Osnova absolventského projektu (DOC, 25 KB)
Deník praxe KOZČ (DOC, 46 KB)
Dodatek ke Kurzu pro výkon obecných zemedělských činností (PDF, 116 KB)

exportovat ›