KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Návod a program na výpočet bilance N

30/11/21

Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech mají letos poprvé povinnost do konce roku vypočítat bilanci dusíku.

Návod a program na výpočet bilance N

 25. 11. 2021


Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech mají letos poprvé povinnost do konce roku vypočítat bilanci dusíku. K potřebným informacím a hlavně k praktické excelové aplikaci se lze snadno dostat přes webovou stránku http://www.nitrat.cz.

Zajímavý bonus: program sečte a u minerálních hnojiv na živiny přepočte spotřebovaná hnojiva přesně do formy potřebné k vyplňování statistického výkazu „Zem 6-01“, který je rozesílán ze strany ČSÚ právě v této době.
Problematika dusičnanů ve vodách je významným tématem současných i připravovaných opatření společné zemědělské politiky.

V říjnu 2021 zveřejnila Evropská komise zprávu o uplatnění nitrátové směrnice v jednotlivých členských státech za období 2016–2019. Zprávu si lze přečíst v české verzi, hlavní výsledky prohlédnout v prohlížeči.

Podle zprávy je v 6 státech (Belgie, Česká republika, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Španělsko) nutné okamžitě přijmout další kroky k dosažení cílů nitrátové směrnice. Česká republika byla jmenována i mezi státy, které mají problém s eutrofizací vod, vykazují nevyhovující jakost vody na celém svém území a mají systematický problém se zvládáním úniků živin ze zemědělství.

Zpráva totiž vychází z údajů za období, kdy byl v ČR velmi vysoký bilanční přebytek dusíku (zvýšené hnojení se setkalo s nepříznivými roky 2015, 2017, 2018). A právě na základě toho bylo v předstihu připraveno bilancování dusíku v zemědělských závodech. V poslední letech se již spotřeba minerálních dusíkatých hnojiv snížila, svou roli do budoucna zřejmě bude hrát i jejich cena. Snahou by tedy mělo být co nejvíce využít živiny z organického hnojení i snížit ztráty dusíku, s cílem jeho efektivnějšího využití rostlinami.“

Zdroj:  Ing. Jan Klír, CSc.,

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., www.vurv.cz