KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Reakce AK na seriál ČT Kapka vody

11/11/21

Považujeme tento díl za zavádějící.

Reakce AK na seriál ČT Kapka vody

 08. 11. 2021


Agrární komora ČR považuje za nezbytné vyjádřit se k seriálu Kapka vody, který vysílá Česká televize v hlavním vysílacím čase na ČT1 a ČT2. Tento seriál byl vytvořený v koprodukci České televize a Ministerstva životního prostředí ČR, s finanční podporou EU fondů. Třetí díl se věnuje používání pesticidů a najdete jej zde. Považujeme tento díl za zavádějící z následujících důvodů.

Pořad uvádí, že: “Pod souhrnným názvem pesticidy jsou schovány chemikálie využívané pro ochranu plodin. Spíše jsou to ale látky, které zemědělci používají pro masivní hubení plevelů, hub, hmyzu, drobných savců, ryb, keřů.”

To v žádném případě není pravda. Hlavním úkolem přípravků na ochranu rostlin (pesticid) je zajistit dobrý zdravotní stav kulturní plodiny, přičemž se používání přípravků je přísně regulované a řídí se principy tzv. integrované ochrany rostlin. V praxi to znamená, že se chemická ochrana využije až v okamžiku, kdy není možné kýženého efektu dosáhnout jiným způsobem a postupuje se s maximálním ohledem k necílovým organismům. Cílovými organismy jsou škůdci nebo choroby, nikoliv hmyz obecně, drobní savci, v žádném případě pak ryby nebo ptáci.

Pořad dále doporučuje zemědělcům toto: “Zničit podzemní zdroje vody je poměrně jednoduché a plynutí chemického času v podzemí je delší a složitější. Měl by o tom přemýšlet každý zemědělec, který s postřikovacím zařízením vyrazí na pole.”

Pořad už neuvádí, že spotřeba pesticidů se v České republice dlouhodobě snižuje. Podle dat Ministerstva zemědělství ČR za posledních pět let klesla o 14 procent.  Za posledních deset let je to dokonce o 30 %. Mnoho přípravků na ochranu rostlin, jejichž rezidua se nyní nacházejí v spodních vodách navíc představuje tzv. „starou zátěž“, tzn. jde často o látky dnes již nepoužívané nebo přímo zakázané, které jsme dnes schopni pokročilejší diagnostikou odhalit. Zemědělství navíc není jediným oborem, který s přípravky na ochranu rostlin nakládá.

Neuvedením těchto informací Česká televize poskytuje veřejnosti zkreslený pohled na české zemědělství. Agrární komora ČR nabízí České televizi opakovaně spolupráci na pořadech, které se věnují zemědělství a produkci potravin obecně.

Úřad AK ČR