KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

30/11/21

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021.

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

 

25.11.2021 – Tisková zpráva

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu ČR.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021

Sektor Sazba (Kč/jednotka)
Zemědělská půda (ha) 120,51
Chmel (ha) 3 255,10
Škrobové brambory (t) 1 091,78
Přežvýkavci (VDJ) 65,83
Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ) 74,01
Ovce/kozy (VDJ) 45,77

 

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS).

 

Vojtěch Bílý   tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství