KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění na zhoršující se nákazovou situací vysoce patogenní ptačí chřipky v Evropě

12/11/21

Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtypu HPAI H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který je považován za subtyp HPAI se zoonotickým potenciálem tzn. že existuje možnost přenosu viru na člověka.

Upozornění na zhoršující se nákazovou situací vysoce patogenní ptačí chřipky v Evropě


V Praze dne 08.11.2021

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás informovat o zhoršené nákazové situaci vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v Evropě a s tím spojeným zvýšeným rizikem zavlečení HPAI do chovů drůbeže v ČR.

V současné době dochází v Evropě k výraznému nárůstu počtu nových ohnisek HPAI, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže (často zasaženy velkochovy drůbeže). Volně žijící ptáci, zejména vodní, představují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky v přírodě a při aktuálně probíhající migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí zavlečení nákazy do chovů drůbeže výrazně zvyšuje.

Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtypu HPAI H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který je považován za subtyp HPAI se zoonotickým potenciálem tzn. že existuje možnost přenosu viru na člověka.

Za celý měsíc říjen 2021 bylo v Evropě potvrzeno celkem 12 ohnisek HPAI v chovech drůbeže a 56 případů HPAI u ostatních ptáků (ptáci drženi v zajetí a volně žijící ptáci), převážně se jednalo o subtyp H5N1. Oproti říjnu je od začátku listopadu potvrzován pouze subtyp H5N1 a k 8. 11. 2021 bylo potvrzeno již 18 ohnisek v chovech drůbeže a 29 případů u ostatních ptáků.

Informace o aktuální nákazové situaci jsou k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech – zabránění přímému kontaktu s vodními volně žijícími ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě, ochrana krmiva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků, sledování zdravotního stavu drůbeže a všech dalších v zajetí chovaných ptáků a případné změny zdravotního stavu, popř. zvýšených úhynů ptáků, hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Zvýšené riziko zavlečení HPAI do ČR, zejména do velkochovů drůbeže, hrozí také při obchodování s drůbeží, a proto je nezbytné dodržovat pravidla biologické bezpečnosti při přemísťování drůbeže, a to zejména z aktuálně zasažených států – Polsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko (potvrzený výskyt HPAI ve velkochovech drůbeže).

S pozdravem
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky