KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

05/12/21

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

 30. 11. 2021


Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
V Praze dne 30. listopadu 2021 – Dne 29. 11. 2021 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to pro rok 2022, a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2021 pro operaci 19.2.1 je stanoven v plánovaném termínu od 1. února 2022 do 31. srpna 2022. Zpřístupnění vyhlašování Výzev, tj. podávání Žádosti o potvrzení Výzvy, bude zahájeno nejpozději 1. prosince 2021.

V  rámci  kontinuálního  příjmu  operace  19.3.1  nebude  probíhat  odstávka  systému  Státního zemědělského intervenčního fondu.

Přílohy:

Pravidla 19.2.1 pro rok 2022 – čistopis 
Pravidla 19.2.1 pro rok 2022 – revize 
Pravidla 19.3.1 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny – čistopis 
Pravidla 19.3.1 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny – revize