KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství

09/12/21

Od 7. prosince 2021 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství.

Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství 


V Praze dne 7. 12. 2021

Rádi bychom informovali žadatele, že od 7.  prosince  2021  je na Portálu farmáře možné  podávat  doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství.

Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2021 je 31. leden  2022. Tímto bychom chtěli žadatele požádat, aby Formuláře pro prokázání objemu vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření ekologické zemědělství (EZ) a navazující opatření ekologické zemědělství (NEZ) 2021 včetně všech povinných příloh podali:
a) osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro;
b) poštou;
c) datovou schránkou;
d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).

Více informací k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci EZ a NEZ naleznete v příručce, která je k dispozici  na  www.szif.cz  –  v sekci Jednotná žádost –  Ke stažení –  Prokázání produkce ovocných druhů a jahod.

Žadatel, který podal Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen OVM), které Státní zemědělský fond uznal, nemusí dodat Formuláře s vlastní produkcí ovoce a jahodníku v rámci EZ nebo NEZ.