KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro zemědělce – k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření

09/12/21

Dne 2.12. byly aktualizovány informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021.

Informace pro zemědělce – k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření


2.12.2021

– Dne 2.12. byly aktualizovány informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021 a doplněna žádost o provedení odborného úkonu podle zákona o rostlinolékařské péči

1. Postup při řešení výskytu hraboše polního (aktualizováno 12/2021)

Níže naleznete formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF nebo AOPK (posudek není v těchto případech zpoplatněn!) Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek).

Žádost o odborné posouzení poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního (32 KB)

2. Postup při uplatnění náhrady nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021

2.12.2021 byly aktualizovány obecné informace k náhradě nákladů a ztrát a formulář Žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním MRO podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb.

PDF Informace k náhradě nákladů za nařízená MRO  (177 KB)

 

UPOZORNĚNÍ –  Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ.

Formulář žádosti o náhradu nákladů za provedená opatření je ke stažení níže, včetně vzorů tabulek prokazujících vyčíslení nákladů.  Přiložen je také vzor vyplněné žádosti.

Žádost o náhradu nákladů za provedená opatření (26 KB)

Vzor tabulek prokazujících vyčíslení nákladů (26 KB)

Příklad vyplněné žádosti (29 KB)

Nejčastější chyby zjištěné při kontrole žádostí o náhradu nákladů (116 KB)

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU PRO HUBENÍ HLODAVCŮ (DOC)

 

Přílohy

Příklad vyplněné žádosti (DOCX, 29 KB)
Informace k náhradě nákladů a ztrát nařízená MRO (PDF, 177 KB)
Vzor tabulek prokazujících vyčíslení nákladů (DOCX, 26 KB)
Žádost o provedení odborného úkonu podle zákona o rostlinolékařské péči  (DOCX, 32 KB)
Žádost o náhradu nákladů za provedená opatření (DOCX, 26 KB)
Nejčastější chyby zjištěné při kontrole žádostí o náhradu nákladů (PDF, 116 KB)

 

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský