KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Komise poskytne v roce 2022 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů

19/12/21

Na základě pracovního programu bude začátkem roku 2022 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů.

Komise poskytne v roce 2022 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů

 

V Praze 17. prosince 2021

Evropská komise přijala Roční pracovní program na rok 2022 s celkovým rozpočtem 185,9 milionů euro určeným na realizaci informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

Podobně jako v roce 2021 se pracovní program propagační politiky v příštím roce zaměřuje na produkty a zemědělské postupy, které podporují cíle Evropské zelené dohody, jako jsou například ekologická produkce ovoce a zeleniny, udržitelné zemědělství a dobré životní podmínky zvířat.

Propagační politika bude spolufinancovat kampaně v souladu s ambicemi Evropské zelené dohody, podporovat cíle ze strategie Farm to Fork, evropského plánu boje proti rakovině a akčního plánu pro ekologické zemědělství EU.

Na vnitřním trhu EU budou kampaně také podporovat zdravé a vyvážené stravování a zvýšení spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny. Dalším zaměřením kampaní bude zdůraznění vysokých standardů bezpečnosti a kvality, dále rozmanitost a tradiční charakteristiky zemědělsko-potravinářských produktů EU. To zahrnuje propagaci systémů kvality, kam patří zeměpisná označení v Unii.

Pokud jde o kampaně mimo EU, priority jsou stanoveny pro trhy s vysokým růstovým potenciálem v zemích jako Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko.

Na základě pracovního programu bude začátkem roku 2022 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů. Široká řada subjektů, tedy obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské skupiny odpovědné za propagační aktivity mohou žádat o financování a předkládat své návrhy. Unie na ně přispívá částkou ve výši 70–85 % celkových nákladů.

Více informací k propagačním opatřením naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu. Roční pracovní program je zveřejněn v sekci Ke stažení – Legislativa.

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz
Ing. Michal Barbuš   vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace