KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

05/12/21

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace.

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020


V Praze dne 30. listopadu 2021

Dne 29. 11. 2021 bylo schváleno navýšení alokace 12. kola příjmu žádostí o 1 mld. Kč, která směřuje  do  podpory  skotu  (operace  4.1.1,  záměr  h)  a  zpracování  zemědělských  produktů (operace 4.2.1, záměr d). Spolu s tím byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují  podmínky  pro  poskytování  dotace  na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, a to právě v souvislosti s tímto navýšením. Změna je provedena v kap. 4. Druh a výše dotace.

Úplné znění Pravidel je k dispozici  v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.
Státní zemědělský intervenční fond provede  dodatečné doporučení žádostí o dotaci 12. kola u výše  uvedených  operací/záměrů.  Následně  bude  žadatelům,  kteří  budou  dodatečně doporučeni, zaslána výzva k doložení příloh k žádosti o dotaci s termínem do 29. 3. 2022  do 18:00 hodin.

Dále byla zpřesněna Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka“), ve které dochází zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR. Současně  dochází  ke  změnám  vyplývajícím  z dosavadních  zkušeností  z administrace.  Úplné znění  Příručky  je  k dispozici v elektronické  podobě  na  internetové  adrese  Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 – Základní informace – Pravidla pro publicitu.

  • Změněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 12. kolo příjmu žádostí – Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (akt. 29. 11. 2021) – čistopis (PDF, 1 MB)
  • Změněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 12. kolo příjmu žádostí – Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (akt. 29. 11. 2021) – revize (PDF, 1 MB)
  • Změněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 12. kolo příjmu žádostí – Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (akt. 29. 11. 2021) – čistopis (PDF, 934 KB)
  • Změněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 12. kolo příjmu žádostí – Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (akt. 29. 11. 2021) – revize (PDF, 985 KB)
  • Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) – čistopis (PDF, 1 MB)
  • Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) – revize (PDF, 1 MB)