KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

09/12/21

Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun


Praha  8. prosince

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele letos rozdělí 1,3 mld. korun.

Chov dojných krav spadá pod dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta se zaměřuje na  citlivé  sektory,  které  se  potýkají  s  nějakými  obtížemi. Jsou ale zároveň důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O Podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka si letos požádalo 1 778 žadatelů. Výše letošní sazby je 3 659,99 korun na VDJ.

Pro výplatu uvedené  podpory  je  nezbytné, aby  rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.

Žadatelé  o  přístup  do  Portálu  farmáře  SZIF/eAgri  najdou  potřebné  informace  na https://www.szif.cz/cs/faq.  V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo také zaslat otázky e-mailem info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.