KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

09/12/21

Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem.

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

  07. 12. 2021


Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 17. 1. 2022 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci dle zákona č. 321/2004 Sb.
Povinnost podat prohlášení o sklizni se vztahuje na pěstitele, který prodává moštové hrozny a na obchodníka, který s moštovými hrozny obchoduje. Pokud pěstitel z celé své sklizně hroznů vyrábí víno, podává pouze prohlášení o produkci. Pokud pěstitel hrozny prodává a současně vyrábí víno, podává obě prohlášení – o sklizni i o produkci.

Povinnost podat prohlášení o produkci má výrobce, který má zahájenou výrobu produktů. Tuto povinnost má, pokud vyrobí 1000 litrů a více vína za vinařský rok nebo dává víno do oběhu. Povinnost podat prohlášení má i s nulovou výrobou.
Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem.
Pěstitel, který hrozny ve vinici nevypěstoval, například kvůli zmrznutí, podává prohlášení s nulovou hodnotou. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, emailem na podatelna@ukzuz.cz nebo na tiskopisu zaslaném poštou.

Osobní kontakt je kvůli Covidu omezen, děkujeme za pochopení.

ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo-Oblekovice