KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Úroda chmele je nejvyšší za posledních 25 let

10/12/21

Značné dešťové srážky a ideální teplotní podmínky během vegetačního období chmele dávaly předpoklad k tomu, že úroda “zeleného zlata” bude letos vyšší než v roce předcházejícím.

8.12.2021 – Tisková zpráva – Značné dešťové srážky a ideální teplotní podmínky během vegetačního období chmele dávaly předpoklad k tomu, že úroda “zeleného zlata” bude letos vyšší než v roce předcházejícím. Sumarizace dat provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) tento předpoklad potvrdila. Sklizňový rok 2021 se s celkovou produkcí chmele 8 306 tun řadí k výnosově nadprůměrným.

Letošní červen byl ve znamení vysokých dešťových srážek, jejichž úhrn se na některých stanovištích pohyboval i nad 150 mm. Zpoždění v růstu, které v chladném měsíci květnu představovalo až 14 dnů, se vlivem vyšších srážek a teplot téměř srovnalo a většina chmelových porostů tak dosáhla vrcholu chmelové konstrukce, tedy 7 m. Stejně tak i měsíc červenec byl na dešťové srážky bohatší (úhrn více než 80 mm) a teplotně se pohyboval v normálu (průměrná teplota nad 19 °C).

Tento pro růst a vývoj chmelových rostlin příznivý vývoj počasí, především ve druhé polovině vegetace, na většině lokalit kladně ovlivnil velmi dobré a jednotné zakvetení chmele a měl rovněž pozitivní vliv na následný růst a vývoj chmelových rostlin a hlávek. To ve svém důsledku ovlivnilo také produkci chmelových hlávek, která byla z historického pohledu jednou z nejvyšších i přes bouře, které poničily část chmelnic.

Ze sumarizace dat vyplývá, že v Žatecké oblasti došlo v porovnání s rokem 2020 ke zvýšení produkce chmele o 2 035,58 t na celkových 6 358,36 t, což je nárůst o 47,09 %.

U Žateckého poloraného červeňáku se navýšila produkce o 1 837,64 t, což je zvýšení o 53,92 %. Průměrný výnos této odrůdy činil 1,59 t/ha. U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 78,24 t, což je pokles o 5,64 t tun, který činí 6,72 %.

Odrůdy Harmonie bylo sklizeno 14,69 t, což je navýšení o 2,82 t, tj. o 23,76 %. Odrůda Kazbek se podílela na sklizňovém množství 13,38 t s poklesem o 18,27 t, tj. 57,73 %. U odrůdy Premiant je množství sklizeného chmele 235,09 t, oproti loňsku došlo ke zvýšení o 37,56 t, tj. o 19,01 %. Odrůdy Saaz Late bylo sklizeno 61,74 t, tj. snížení o 4,87 t a 7,31 %. Odrůdy Saaz Special bylo sklizeno 94,75 t, což je nárůst o 32,61 t a 52,48 %. Odrůdy Sládek bylo sklizeno 598,04 t, což je nárůst o 151,45 t a 33,91 %.

V Úštěcké oblasti došlo rovněž ke zvýšení sklizeného množství chmele, a to na celkových 949,58 t, tj. zvýšení o 223,84 t a 30,84 %.

Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno 693,40 t, což je zvýšení o 158,16 t a 29,55 %.  Odrůda Kazbek vykázala sklizňové množství 14,34 t, což je zvýšení o 2,71 t a 23,30 %. Odrůdy Premiant bylo sklizeno 86,01 t, tj. zvýšení o 14,61 t a 20,46 %. Sklizeň odrůdy Sládek se zvýšila o 39,89 t na 127,53 t, tj.  nárůst o 45,52 %.

V Tršické oblasti se rovněž zvýšila sklizeň chmele na 997,78 t, což je nárůst o 121,37 t a 13,87 %.

Odrůdy Žateckého poloraného červeňáku bylo  sklizeno o 28,14 % více, což je nárůst o 158,95 t na současných 723,89 t. U odrůdy Premiant bylo zaznamenáno naopak snížení sklizně o  4,46 %, což je pokles o 3,63 t, na sklizených 77,71 t. Odrůdy Sládek bylo sklizeno o 18,07 % méně, což je snížení o 38,89 t  na současných 176,35 t.

Celkem za Českou republiku můžeme hodnotit sklizňový ročník 2021 jako nadprůměrný, s celkovou produkcí chmele 8 305,72 t, tj. nejvyšší od roku 1996, a průměrným výnosem 1,67 t z hektaru, který je zároveň historicky nejvyšším hektarovým výnosem. Ve srovnání s ročníkem 2020 došlo ke zvýšení produkce chmele o 2 380,79 t (v roce 2020 bylo sklizeno 5 924,93 t), což je meziroční nárůst o 40,18 %.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Sklizeň chmele dle odrůd a dle okresů 2021 (PDF, 120 KB)